Klubový kodex

 • Ctím svůj klub, jeho historii, tradice, práci svých předchůdců a snažím se na ni navazovat
 • Férové, čestné a slušné chování je mi vlastní na hřišti i mimo něj
 • Prokazuji úctu slovem i činem svým soupeřům, rozhodčím, trenérům, spoluhráčům, funkcionářům a fanouškům
 • Bojuji vždy ze všech svých sil, houževnatě a tvrdě, ale nikdy zákeřně
 • Za žádných okolností se na hřišti neválím a nesimuluji
 • I sudí se splete, proto místo brečení bojuji
 • Nejen vítězství, ale i porážky nesu hrdě, nesnižuji se k výmluvám a nevyhýbám se odpovědnosti za své chyby na úkor ostatních
 • I poražený soupeř zaslouží respekt a uznání
 • Aktivně přikládám ruku k dílu i v rámci chodu klubu
 • Slabšímu se nevysmívám, ale pomáhám
 • Svým chováním jdu příkladem mladším spoluhráčům
 • Bojuji proti projevům rasismu a jakékoliv jiné nesnášenlivosti na hřišti i mimo něj
 • Nejsem drzý na trenéry a rodiče
 • Jsem veselé mysli a hrdým hráčem FBC Letohrad